Haku

Hakutulokset

Hakutuloksia ei löytynyt.

Koulutuskalenteri

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Sähköverkon ja maakaapeloinnin ajankohtaispäivä

Yhdistä Verkosto –messumatkasi Sähköverkon ja maakaapeloinnin ajankohtaispäivään ja iltaan päivällisineen verkonrakentamisen ja maakaapeloinnin parissa toimivien kollegoiden seurassa. Tilaisuudessa käsitellään maakaapeliverkon...

Energia-alan esimiesvalmennus -kurssisarja 2019

Energia-alalle räätälöityä esimiesvalmennusta! Esimiestehtävä on vaativa työsarka ja tehtävässä voi aina kehittyä entistä paremmaksi. Pitkäänkin esimiestehtävissä toiminut kaipaa välillä uusia...

Kaasumarkkinoiden avaaminen, yhteistyössä Gasumin kanssa

Uusi maakaasumarkkinalaki astui voimaan 1.1.2018. Markkinat avautuvat Suomessa vuoden 2020 alusta. Avautuvat markkinat avaavat uusille tulokkaille mahdollisuuden toimia markkinoilla. Avautuminen...

Älykäs Energiajärjestelmä

Energiateollisuus ry järjestää keskiviikkona 23.1. klo 13-16 maksuttoman iltapäiväseminaarin Verkosto-messuilla Tampereen Messukeskuksessa. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat pysyä ajan...

Jäsenwebinaari: Energia-alalla koittaa asiakkaiden aika

ET:n jäsenille suunnatussa webinaarissa keskustellaan siitä, mitä energia-ala odottaa päätöksentekijöiltä keväällä koittavien vaalien alla ja niiden jälkeen. Webinaari on erityisen...

Jäsenwebinaari: Osaaminen, koulutus ja T&K

ET:n jäsenille suunnatussa webinaarissa keskustellaan siitä, mitä osaamista ja innovaatioita energia-ala tarvitsee ja mitä energia-ala odottaa päätöksentekijöiltä lähivuosina. Webinaari on...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Energiateollisuuden tutkimusseminaari

Energia-alan tutkimusseminaari kerää yhteen energia-alan tutkimuksen hyödyntäjät ja tekijät. Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa Sähkötutkimuspoolin, Ympäristöpoolin ja muiden Energiateollisuuden rahoittamien tutkimushankkeiden...

Kaukolämmön strategiaseminaari

Kaukolämmön strategiaseminaari pidetään Levillä 31.1.-1.2.2019. Strategiaseminaarissa käydään avointa keskustelua ja etsitään rohkeita ratkaisuja kaukolämpötoiminnan eteenpäin viemiseksi. Tähän keskusteluun sinäkin varmasti...

Tietosuojawebinaari

EU:n tietosuoja-asetus on ollut voimassa viime toukokuusta asti, jota yritysten täytyy noudattaa omissa toiminnoissa ja asiakastietojen käsittelyssä. Vuoden 2019 alussa...

Työehtosopimuskoulutus, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt

Energiateollisuus ry järjestää koulutuksen energiateollisuuden toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Kurssi on tarkoitettu ja se järjestetään nimenomaan työnantajan edustajille, esimiehille...

Verkosto-omaisuuden johtaminen

Omaisuuden johtamiskoulutus avaa osallistujille omaisuudenhallinnan (Asset Management) hyötyjä niin esimerkkien kuin johtamisjärjestelmäkokonaisuuden esittämisen avulla. Tässä energia-alan yrityksille suunnatussa koulutuksessa käydään...

Aurinkosähköjärjestelmän toteutus ja liittäminen jakeluverkkoon

Tämä on UUSINTA koulutus. Edelliset vastaavat kurssit olivat suosittuja ja saivat hyvät palautteet osallistujilta. Varaa paikkasi ajoissa! Kiinnostus aurinkosähköä kohtaan...

Energia-alan EU-päivä

On välitilinpäätöksen aika. Vaalikausi 2014-2019 on ollut erittäin kiireinen energia-asioissa. On aika arvioida, mitä puhtaan energian paketilla ja muilla päätöksillä...

SFS 6002 Teollisuus SÄTKY-koulutus

Standardi SFS 6002 “Sähkötyöturvallisuus” edellyttää, että kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt tuntevat oman työympäristönsä ja tehtäviensä osalta turvalliset toimintatavat. Standardin...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Älyverkkowebinaari

Suomalainen sähköjärjestelmä on merkittävien muutosten edessä. Uusiutuvien energiatuontamuotojen lisääntyminen tuo uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia sähköjärjestelmäämme. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syyskuussa...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Energia PM Professional -valmennusohjelma projektipäälliköille, 8 pv

Energia-alan projektipäälliköille suunniteltu Energia PM Professional -valmennus käynnistyy ensi keväänä neljättä kertaa. Tästä kerrasta tekee ainutlaatuisen se, että koulutus toteutetaan...

Sertifioitu sähkökauppias 2019

Adato, Nord Pool ja Nasdaq järjestävät yhteistyössä Sertifioitu sähkökauppias -koulutuskokonaisuuden, joka antaa laajat tiedot sähkökaupasta ja sen toiminnasta. Certified Power Trader/Sertifioitu...

SIIRTYY Haastavat asiakastilanteet -webinaari

Koulutuksen ajankohta siirtyy. Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Asiakaspalvelutyössä työntekijät saattavat altistua erilaisille uhille, jopa väkivallalle. Uhkaavien tilanteiden määrä on ollut...

Datahubin ajankohtaiswebinaari [Ilmoittaudu TÄSTÄ]

Datahub-projektin viestintää lisätään ottamalla käyttöön koko toimialalle suunnatut ajankohtaiswebinaarit. Webinaareissa käsitellään projektin etenemisen lisäksi aina kulloinkin ajankohtaisia asioita. Webinaarin ajankohtaisaiheet...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Uuden säteilylain vaikutukset sähköverkkoyhtiöille

Vuoden 2019 alussa astuu voimaan uusi säteilylaki. Aikaisemmin vuonna 2016 oli astunut voimaan asetus työntekijöiden suojelemisesta sähkömagneettisilta kentiltä ja säteilyltä....

Kaukolämpöverkon suunnittelu

Uusimme Kaukolämpöverkon suunnittelu -koulutuksen. Edellisen kerran koulutus toteutettiin vuonna 2017. Nyt kurssin sisältöä on kevyesti päivitetty asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Koulutuksessa...

Energia-alan viestintäseminaari Peilin paikka

Tule hakemaan tuoreita näkökulmia viestinnän kysymyksiin ja intoa työarkeen Energia-alan viestintäseminaari Peilin paikka -tilaisuudesta. Puolentoista päivän mittainen tiivis paketti herättää...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Projektinhallinta energia-alalla

Projektipäällikkö tarvitsee työssään monipuolisen osaamisperustan, joka on hyvä varmistaa koulutuksessa kokeneen projektiasiantuntijan johdolla. Projektinhallinta energia-alalla –koulutuksen tavoitteena on antaa projektien...

Energiantuotannon polttoaineet ja polttotekniikka

Tilaisuudessa käsitellään energiantuotannon polttoaineita, niiden ominaisuuksia ja vatimuksia kattilalle. Saat konkreettista, käytännössä sovellettava tietoa aiheesta. Ohjelmassa mm. seuraavat aiheet: -...

Sähköverkkojen sijoittaminen ja lupaprosessit

Sähköverkkoyhtiöissä ja urakointiyhtiöissä sähköjohtojen sijoittamiseen liittyvät lupahakemukset ja niiden selvittelyt työllistävät suunnittelijoita entistä enemmän. Tehdyistä uudistuksista sekä työmäärän kasvusta johtuen...

Kyberturvallisuus energia-alalla

Kyberturvallisuus energia-alalla -seminaarissa kuullaan puheenvuoroja energia-alan kyberturvallisuuden ajankohtaisista asioista. Seminaari kokoaa energiayhtiöiden edustajat ja järjestelmätoimittajat yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Varaa...

Puupylväiden kunnon ja lahoisuuden tarkastus

Sähköverkkoyhtiöitä vaaditaan huolehtimaan sähkönjakeluverkon kunnosta ja kunnossapidosta Sähköturvallisuuslaissa ja -asetuksessa (uusi astui voimaan 2017). Sähköverkon kuntotarkastuksia on tehtävä riittävän usein....

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Sähkönjakeluverkon kuntotarkastuskoulutus

Sähköturvallisuuslaki- ja asetus sekä TEM:n päätökset vaativat sähköverkkoyhtiöitä huolehtimaan sähkönjakeluverkon kunnosta ja kunnossapidosta. Sähköverkolle on tehtävä kuntotarkastuksia riittävän usein. Yhä...

Kaukolämpöyrityksen johdon ajankohtaispäivät

Pienemmissä kaukolämpöyrityksissä johto joutuu usein olemaan asiantuntija monissa yksityiskohdissa ja osallistumaan eri tavalla operatiiviseen toimintaan kuin isoissa yhtiöissä. Ajan löytäminen...

Sähkönjakeluverkon käyttöönottomittaukset

Jakeluverkkoasennuksissa sähköasennukset perustuvat lakien, standardien, asennusmääräysten lisäksi myös erilaisiin jännitetasoihin. Käyttöönottotarkastus ja vastuu työn suorittamisesta oikein on siirretty suuressa määrin...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen

Palvelukehittämisen onnistumisen avaintekijöitä ovat asiakaslähtöisyys ja palveluliiketoiminnan osaava toteutus. Näihin pureudutaan tässä kahden päivän valmennuksessa. Ensimmäisessä päivässä käsitellään sitä, miten...

Energiateollisuuden palkkahallinnon päivä

Tilaisuudessa käsitellään työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin perustuvia teemoja erityisesti palkanlaskennallisesta näkökulmasta sekä muita ajankohtaisia työlainsäädäntö- ja tes-kysymyksiä. Tarkempi ohjelma valmistuu alkuvuodesta...

Hallitustyöskentely ja omistajaohjaus kuntaomisteisessa energiayhtiössä

Uusimme huippusuositun hallitustyöskentelykoulutuksen. Aktiivinen ja asiantunteva hallitus on yhtiölle voimavara. Huippuosaajien vetämä tehokoulutus vahvistaa asiantuntemustasi hallitustyöskentelystä, omistajaohjauksesta ja luo ymmärrystä...

SFS 6002 Teollisuus SÄTKY-koulutus

Standardi SFS 6002 “Sähkötyöturvallisuus” edellyttää, että kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt tuntevat oman työympäristönsä ja tehtäviensä osalta turvalliset toimintatavat. Standardin...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Datahubin ajankohtaiswebinaari [Ilmoittaudu TÄSTÄ]

Datahub-projektin viestintää lisätään ottamalla käyttöön koko toimialalle suunnatut ajankohtaiswebinaarit. Webinaareissa käsitellään projektin etenemisen lisäksi aina kulloinkin ajankohtaisia asioita. Webinaarin ajankohtaisaiheet...

Energiateollisuuden kevätseminaari 2019

Tervetuloa Energiateollisuuden kevätseminaariin, joka järjestetään Lahdessa, Sibeliustalolla 16.-17. toukokuuta. Merkitse ajankohta jo muistiin - lisätietoa tapahtumassa luvassa pian!

Energia-alan laskutus- ja perintäpäivät

Ohjelmaan on tulossa jälleen kokonaiskuva juridiikasta ja prosesseista, sekä runsaasti havainnollistavia, aitoja laskutuksen ja perinnän tapausesimerkkejä. Energia-alan laskutus- ja perintäpäivät...

Voimalaitoskäyttäjien ajankohtaispäivä

Tilaisuudessa käsitellään voimalaitoksiin liittyviä ajankohtaisia asioita. Saat konkreettista, käytännössä sovellettava tietoa aiheesta. Tarkempi ohjelma valmistuu myöhemmin.

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihtopäivät

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihtopäivät 2019 6.- 7.6.2019, Turku Sähkömarkkinoiden tiedonvaihtopäivät, aikaisemman EDI-päivät nimellä tunnettu seminaari. Nimen muutoksesta huolimatta päivät ovat niin tänä...

Kaukolämmön ykkösenä asiakas

Kaukolämmön ykkösenä asiakas on vuotuinen myyntihenkilöstön, teknisen asiakastuen sekä asiakaspalvelu- ja toimistohenkilöstön päätapahtuma. Luvassa on monipuolisia esityksiä ja useita ajankohtaisia...

Kaukolämpöpäivät

Kaukolämpöpäivät järjestetään 28.-29.8.2019 Vaasassa! Kaukolämpöpäivät on koko alan kohtaamispaikka ja vuosittainen ykköstapahtuma – se tarjoaa sisältöä kaikille asentajasta toimitusjohtajaan. Merkitse...

Työehtosopimuskoulutus, työntekijät

Energiateollisuus ry järjestää koulutuksen energiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksesta. Kurssi on tarkoitettu ja se järjestetään nimenomaan työnantajan edustajille, esimiehille ja henkilöstöasioista vastaaville....

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Hankinnat energia-alalla

Erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvat mm. vesilaitokset ja energiahuollon alalla toimivat yksiköt. Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan...

Sähköverkkoasentajapäivä 2019

Sähköverkkoasentajapäivä on täynnä ajankohtaista sähköverkostoasiaa. Tule mukaan tapaamaan uusia ja vanhoja tuttuja, kollegoita asiantuntevien luentojen ja vapaan seurustelun lomassa. Seuraavana...

Datahubin ajankohtaiswebinaari [Ilmoittaudu TÄSTÄ]

Datahub-projektin viestintää lisätään ottamalla käyttöön koko toimialalle suunnatut ajankohtaiswebinaarit. Webinaareissa käsitellään projektin etenemisen lisäksi aina kulloinkin ajankohtaisia asioita. Webinaarin ajankohtaisaiheet...

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari

Kaukolämpöasentajapäivät

Kaukolämpöasentajapäivillä kuulet ajankohtaisia ja käytännönläheisiä esityksiä asentajien työtehtäviin ja kaukolämpöalaan liittyen. Päivien tärkeänä tavoitteena on tietysti myös koota kaukolämpöasentajat ja...

Työsuhteen päättämisperusteet ja niihin liittyvät erityistilanteet

Tilaisuudessa käydään läpi sekä henkilöön liittyvät että tuotannolliset ja taloudelliset työsuhteen päättämisperusteet. Erikseen käsitellään mm. työsuhteen irtisanominen, purkaminen, koeaikapurku sekä...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Energia-alan perusteet – energialähteestä sähköksi ja lämmöksi

Energiantuotannon perusteet on peruskoulutus, jossa saat hyvän kokonaisnäkemyksen energian eri tuotantomuodoista sekä sähkön ja lämmön jakelusta. Tilaisuudessa perehdytään myös energia-alan...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Energia-alan ympäristöasiantuntijan teemapäivät

Energia-alan ympäristöasiantuntijoiden teemapäivät -seminaari antaa kokonaiskuvan ympäristöasioista vastaavan tehtäväkentästä ja yrityksen ympäristövelvoitteista. Tilaisuuden ohjelma valmistuu myöhemmin.

Asiakaspalvelun johtaminen

Asiakaspalvelun johtaminen -seminaarissa keskustellaan asiakaspalvelun johtamisesta käytännössä ja asiakaspalvelun eri vaihtoehdoista. Seminaari on hyvä tilaisuus keskustella kollegoiden kanssa ja kuulla...

SFS 6002 Teollisuus SÄTKY-koulutus

Standardi SFS 6002 “Sähkötyöturvallisuus” edellyttää, että kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt tuntevat oman työympäristönsä ja tehtäviensä osalta turvalliset toimintatavat. Standardin...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Käyttöpäivä (sähköverkko)

Syksyinen Käyttöpäivä tarjoaa täyttä asiaa sähköverkkojen käyttötoiminnasta ja kunnossapidosta vastaaville, sekä muille alalla toimiville. Päivän anti suunnitellaan tärkeimmät alan kehitysasiat...

Ilmajohtoverkon suunnittelu

Maakaapelointiasteen kasvaessa ei kuitenkaan pidä unohtaa ilmajohtoverkkoja osana toimivaa sähkönjakeluverkkoa. Ilmajohtoverkot eivät tule häviämään tulevaisuudessakaan, vaan niitä on edelleen järkevintä...

Energia-alan IT-seminaari

Energia-alan IT-seminaari kokoaa energiayhtiöiden edustajat ja järjestelmätoimittajat yhteen kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Seminaari tarjoaa loistavan mahdollisuuden verkostoitua muiden samojen...

Kaukolämpöverkon kunnossapito

Koulutuksessa paneudutaan kaukolämpöverkon kunnossapidon perusteisiin ja keskeisiin osa-alueisiin. Koulutus antaa kattavan kokonaiskuvan kaukolämpöverkon kunnossapidosta. Edellisen kerran toteutimme koulutuksen vuonna 2017....

Uudet energiaratkaisut ja palvelut asiakkaille - asiakaspalvelun ajankohtaispäivät

Seminaarissa käsitellään uusia energiaratkaisuja ja -palveluita sekä lämmitysmarkkinoiden ja rakennusten uusia älykkäitä ratkaisuja. Ajankohtaisten aiheiden ja asiantuntijaesitysten ohella seminaari tarjoaa...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Datahubin ajankohtaiswebinaari [Ilmoittaudu TÄSTÄ]

Datahub-projektin viestintää lisätään ottamalla käyttöön koko toimialalle suunnatut ajankohtaiswebinaarit. Webinaareissa käsitellään projektin etenemisen lisäksi aina kulloinkin ajankohtaisia asioita. Webinaarin ajankohtaisaiheet...

Energiateollisuuden työturvallisuuspäivä

Työturvallisuuspäivän tavoitteena on tarjota osallistujille ajankohtaista asiaa energia-alan työturvallisuudesta ja hyviä käytäntöjä muilta toimialoilta.

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Taloushallinnon ajankohtaispäivä

Taloushallinto ja sille asetetut vaatimukset kehittyvät jatkuvasti. Toimintaympäristön muutokset ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävästi energiayritysten toimintaan tällä hetkellä. Näihin molempiin muutostekijöihin...

Verkkokauppa

Hae '' verkkokaupasta