Haku

Hakutulokset

Hakutuloksia ei löytynyt.

Koulutuskalenteri

Uuden säteilylain vaikutukset sähköverkkoyhtiöille

Vuoden 2019 alussa astuu voimaan uusi säteilylaki. Säteilylainsäädännön uudistus koskee säteilylakia, yleisöaltistumisen raja-arvoja, asetuksia sekä Säteilyturvakeskuksen (STUK) ST-ohjeita, jotka korvataan...

Kaukolämpöverkon suunnittelu

Uusimme Kaukolämpöverkon suunnittelu -koulutuksen. Edellisen kerran koulutus toteutettiin vuonna 2017. Nyt kurssin sisältöä on kevyesti päivitetty asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Koulutuksessa...

Energia-alan viestintäseminaari Peilin paikka

Tule hakemaan tuoreita näkökulmia viestinnän kysymyksiin ja intoa työarkeen Energia-alan viestintäseminaari Peilin paikka -tilaisuudesta. Puolentoista päivän mittainen tiivis paketti herättää...

Nollaa kohti työturvallisuuswebinaari: Riskienarviointi

Energiateollisuus ry:n työturvallisuustoimikunnan tavoitteena on edistää alan työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Alan nolla tapaturmaa-tavoitetta tukeakseen toimikunta tuottaa jäsenistölleen mm. johda jämäkästi...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Projektinhallinta energia-alalla

Projektipäällikkö tarvitsee työssään monipuolisen osaamisperustan, joka on hyvä varmistaa koulutuksessa kokeneen projektiasiantuntijan johdolla. Koulutukseen osallistuva saa tiedot, työkalut ja menetelmät,...

Sähköverkkojen sijoittaminen ja lupaprosessit

Sähköverkkoyhtiöissä ja urakointiyhtiöissä sähköjohtojen sijoittamiseen liittyvät lupahakemukset ja niiden selvittelyt työllistävät suunnittelijoita entistä enemmän. Tehdyistä uudistuksista sekä työmäärän kasvusta johtuen...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Kyberturvallisuus energia-alalla

Kyberuhkien lisääntyessä energiantuotannon jatkuvuuden turvaaminen vaatii laaja-alaista osaamista. Digitalisaation myötä kyberturvallisuuden merkitys tulee kasvamaan. Kyberhyökkäysten aikaansaamat häiriöt voivat olla kohtalokkaita...

Jäsenwebinaari: Metsäenergian kestävyyden turvaaminen

Metsäenergian kestävyyteen liittyvä keskustelu jatkuu ja pysyttelee sitkeästi ilmastovaikutusten piirissä. Puupolttoaineiden kestävyys on kuitenkin laajempi kokonaisuus ja jaettavissa päätasolla kolmeen...

Tietosuoja ja henkilöstöhallinto -webinaari

Tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Vuoden 2019 alussa tuli voimaan kansallinen tietosuojalaki, joka täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Nämä asetukset ja...

Puupylväiden kunnon ja lahoisuuden tarkastus

Sähköverkkoyhtiöitä vaaditaan huolehtimaan sähkönjakeluverkon kunnosta ja kunnossapidosta Sähköturvallisuuslaissa ja -asetuksessa (uusi astui voimaan 2017). Sähköverkon kuntotarkastuksia on tehtävä riittävän usein....

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Joustavat työaikamallit ja paikallinen sopiminen 2020-luvun asiantuntijatyössä

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Energiateollisuus ry:n ja YTN:n kanssa. Tilaisuudessa käsitellään joustaviin työaikoihin ja paikallisen sopimiseen liittyvä teemoja mm. yritysesimerkkien kautta.

Sähkönjakeluverkon kuntotarkastuskoulutus

Sähköturvallisuuslaki- ja asetus sekä TEM:n päätökset vaativat sähköverkkoyhtiöitä huolehtimaan sähkönjakeluverkon kunnosta ja kunnossapidosta. Sähköverkolle on tehtävä kuntotarkastuksia riittävän usein. Yhä...

Kaukolämpöyrityksen johdon ajankohtaispäivät

Pienemmissä kaukolämpöyrityksissä johto joutuu usein olemaan asiantuntija monissa yksityiskohdissa ja osallistumaan eri tavalla operatiiviseen toimintaan kuin isoissa yhtiöissä. Ajan löytäminen...

Sertifioitu sähkökauppias 2019

Adato, Nord Pool ja Nasdaq järjestävät yhteistyössä Sertifioitu sähkökauppias -koulutuskokonaisuuden, joka antaa laajat tiedot sähkökaupasta ja sen toiminnasta. Certified Power Trader/Sertifioitu...

Sähkönjakeluverkon käyttöönottomittaukset

Jakeluverkkoasennuksissa sähköasennukset perustuvat lakien, standardien, asennusmääräysten lisäksi myös erilaisiin jännitetasoihin. Käyttöönottotarkastus ja vastuu työn suorittamisesta oikein on siirretty suuressa määrin...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Nollaa kohti työturvallisuuswebinaari: Sähkö- ja magneettikenttiin liittyvä riskienarviointi

Energiateollisuus ry:n työturvallisuustoimikunnan tavoitteena on edistää alan työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Alan nolla tapaturmaa-tavoitetta tukeakseen toimikunta tuottaa jäsenistölleen mm. johda jämäkästi...

Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen

Palvelukehittämisen onnistumisen avaintekijöitä ovat asiakaslähtöisyys ja palveluliiketoiminnan osaava toteutus. Näihin pureudutaan tässä kahden päivän valmennuksessa. Ensimmäisessä päivässä käsitellään, miten palvelumuotoilun...

Energiateollisuuden palkkahallinnon päivä

Tilaisuudessa käsitellään työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin perustuvia teemoja erityisesti palkanlaskennallisesta näkökulmasta sekä muita ajankohtaisia työlainsäädäntö- ja tes-kysymyksiä.

Hallitustyöskentely ja omistajaohjaus kuntaomisteisessa energiayhtiössä

Uusimme huippusuositun hallitustyöskentelykoulutuksen. Aktiivinen ja asiantunteva hallitus on yhtiölle voimavara. Huippuosaajien vetämä tehokoulutus vahvistaa asiantuntemustasi hallitustyöskentelystä, omistajaohjauksesta ja luo ymmärrystä...

SFS 6002 Teollisuus SÄTKY-koulutus

Standardi SFS 6002 “Sähkötyöturvallisuus” edellyttää, että kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt tuntevat oman työympäristönsä ja tehtäviensä osalta turvalliset toimintatavat. Standardin...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Datahubin ajankohtaiswebinaari [Ilmoittaudu TÄSTÄ]

Datahub-projektin viestintää lisätään ottamalla käyttöön koko toimialalle suunnatut ajankohtaiswebinaarit. Webinaareissa käsitellään projektin etenemisen lisäksi aina kulloinkin ajankohtaisia asioita. Webinaarin ajankohtaisaiheet...

Energiateollisuuden Kevätseminaari 2019

Tervetuloa Energiateollisuuden Kevätseminaariin, joka järjestetään Lahdessa, Sibeliustalolla 16.-17. toukokuuta. Lisätietoa tapahtumasta luvassa pian. Merkitse ajankohta jo muistiin - ilmoittautuminen aukeaa...

Energia-alan laskutus- ja perintäpäivät

Ohjelmaan on tulossa kokonaiskuva juridiikasta ja prosesseista, sekä runsaasti havainnollistavia, aitoja laskutuksen ja perinnän tapausesimerkkejä. Energia-alan laskutus- ja perintäpäivät on...

Voimalaitoskäyttäjien ajankohtaispäivä

Tilaisuudessa käsitellään voimalaitoksiin liittyviä ajankohtaisia asioita. Saat konkreettista, käytännössä sovellettava tietoa aiheesta. Ohjelmassa mm. seuraavat aiheet: - CHP:n tulevaisuus Suomessa...

Kaasun vähittäismarkkinaprosessit

Uusi maakaasumarkkinalaki astui voimaan 1.1. 2018. Markkinat avautuvat Suomessa vuoden 2020 alusta. Avautuvat markkinat avaavat uusille tulokkaille mahdollisuuden toimia markkinoilla....

Paikallinen sopiminen ja palkkausjärjestelmä (Sähköalan tes – energia – ICT – verkosto)

Tilaisuudessa käsitellään paikallisen sopimisen hyviä käytäntöjä ja työntekijöiden palkkausjärjestelmän soveltamista sekä palkkausjärjestelmien tulevaisuuden trendejä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Energiateollisuus ry:n, Palvelualojen...

Seminaarimatka Tanskaan

Adato järjestää seminaari- ja ekskursiomatkan 4.-6.6.2019 Tanskaan Kööpenhaminaan. Ohjelmassa on mm. tutustumista paikalliseen energiatoimialaan, sähköverkkoalaan ja uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin. Tutustumme...

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihtopäivät

Myllerrys sähkömarkkinoilla jatkuu. Datahubin tuomat uudistukset, tietosuojalainsäädännön tuomat muutokset sekä varttitase muokkaavat markkinakenttää. Niin valtakunnan tasoisessa kuin yhtiötasonkin kehitystyössä etsitään...

Kaukolämmön ykkösenä asiakas

Kaukolämmön ykkösenä asiakas on vuotuinen myyntihenkilöstön, teknisen asiakastuen sekä asiakaspalvelu- ja toimistohenkilöstön päätapahtuma. Luvassa on monipuolisia esityksiä ja useita ajankohtaisia...

Kaukolämpöpäivät

Kaukolämpöpäivät järjestetään 28.-29.8.2019 Vaasassa! Kaukolämpöpäivät on koko alan kohtaamispaikka ja vuosittainen ykköstapahtuma – se tarjoaa sisältöä kaikille asentajasta toimitusjohtajaan. Merkitse...

Työehtosopimuskoulutus, työntekijät

Energiateollisuus ry järjestää koulutuksen energiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksesta. Kurssi on tarkoitettu ja se järjestetään nimenomaan työnantajan edustajille, esimiehille ja henkilöstöasioista vastaaville....

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Hankinnat energia-alalla

Erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvat mm. vesilaitokset ja energiahuollon alalla toimivat yksiköt. Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan...

Sähköverkkoasentajapäivä 2019

Sähköverkkoasentajapäivä on täynnä ajankohtaista sähköverkostoasiaa. Tule mukaan tapaamaan uusia ja vanhoja tuttuja, kollegoita asiantuntevien luentojen ja vapaan seurustelun lomassa. Seuraavana...

Datahubin ajankohtaiswebinaari [Ilmoittaudu TÄSTÄ]

Datahub-projektin viestintää lisätään ottamalla käyttöön koko toimialalle suunnatut ajankohtaiswebinaarit. Webinaareissa käsitellään projektin etenemisen lisäksi aina kulloinkin ajankohtaisia asioita. Webinaarin ajankohtaisaiheet...

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari

Kaukolämpöasentajapäivät

Kaukolämpöasentajapäivillä kuulet ajankohtaisia ja käytännönläheisiä esityksiä asentajien työtehtäviin ja kaukolämpöalaan liittyen. Päivien tärkeänä tavoitteena on tietysti myös koota kaukolämpöasentajat ja...

Työsuhteen päättämisperusteet ja niihin liittyvät erityistilanteet

Tilaisuudessa käydään läpi sekä henkilöön liittyvät että tuotannolliset ja taloudelliset työsuhteen päättämisperusteet. Erikseen käsitellään mm. työsuhteen irtisanominen, purkaminen, koeaikapurku sekä...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Energia-alan perusteet – energialähteestä sähköksi ja lämmöksi

Energiantuotannon perusteet on peruskoulutus, jossa saat hyvän kokonaisnäkemyksen energian eri tuotantomuodoista sekä sähkön ja lämmön jakelusta. Tilaisuudessa perehdytään myös energia-alan...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Energia-alan ympäristöasiantuntijan teemapäivät

Energia-alan ympäristöasiantuntijoiden teemapäivät -seminaari antaa kokonaiskuvan ympäristöasioista vastaavan tehtäväkentästä ja yrityksen ympäristövelvoitteista. Tilaisuuden ohjelma valmistuu myöhemmin.

Asiakaspalvelun johtaminen

Asiakaspalvelun johtaminen -seminaarissa keskustellaan asiakaspalvelun johtamisesta käytännössä ja asiakaspalvelun eri vaihtoehdoista. Seminaari on hyvä tilaisuus keskustella kollegoiden kanssa ja kuulla...

SFS 6002 Teollisuus SÄTKY-koulutus

Standardi SFS 6002 “Sähkötyöturvallisuus” edellyttää, että kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt tuntevat oman työympäristönsä ja tehtäviensä osalta turvalliset toimintatavat. Standardin...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Käyttöpäivä (sähköverkko)

Syksyinen Käyttöpäivä tarjoaa täyttä asiaa sähköverkkojen käyttötoiminnasta ja kunnossapidosta vastaaville, sekä muille alalla toimiville. Päivän anti suunnitellaan tärkeimmät alan kehitysasiat...

Ilmajohtoverkon suunnittelu

Maakaapelointiasteen kasvaessa ei kuitenkaan pidä unohtaa ilmajohtoverkkoja osana toimivaa sähkönjakeluverkkoa. Ilmajohtoverkot eivät tule häviämään tulevaisuudessakaan, vaan niitä on edelleen järkevintä...

Energia-alan IT-seminaari

Energia-alan IT-seminaari kokoaa energiayhtiöiden edustajat ja järjestelmätoimittajat yhteen kuulemaan ja keskustelemaan alan ajankohtaisimmista asioista ja muutoksista. Seminaari tarjoaa loistavan mahdollisuuden...

Kaukolämpöverkon kunnossapito

Koulutuksessa paneudutaan kaukolämpöverkon kunnossapidon perusteisiin ja keskeisiin osa-alueisiin. Koulutus antaa kattavan kokonaiskuvan kaukolämpöverkon kunnossapidosta. Edellisen kerran toteutimme koulutuksen vuonna 2017....

Uudet energiaratkaisut ja palvelut asiakkaille - asiakaspalvelun ajankohtaispäivät

Seminaarissa käsitellään uusia energiaratkaisuja ja -palveluita sekä lämmitysmarkkinoiden ja rakennusten uusia älykkäitä ratkaisuja. Ajankohtaisten aiheiden ja asiantuntijaesitysten ohella seminaari tarjoaa...

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Datahubin ajankohtaiswebinaari [Ilmoittaudu TÄSTÄ]

Datahub-projektin viestintää lisätään ottamalla käyttöön koko toimialalle suunnatut ajankohtaiswebinaarit. Webinaareissa käsitellään projektin etenemisen lisäksi aina kulloinkin ajankohtaisia asioita. Webinaarin ajankohtaisaiheet...

Energiateollisuuden työturvallisuuspäivä

Työturvallisuuspäivän tavoitteena on tarjota osallistujille ajankohtaista asiaa energia-alan työturvallisuudesta ja hyviä käytäntöjä muilta toimialoilta.

SFS 6002 Sätky - koulutus

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat...

Taloushallinnon ajankohtaispäivä

Taloushallinto ja sille asetetut vaatimukset kehittyvät jatkuvasti. Toimintaympäristön muutokset ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävästi energiayritysten toimintaan tällä hetkellä. Näihin molempiin muutostekijöihin...

Verkkokauppa

Hae '' verkkokaupasta